Христич Олександр Володимирович

Викладач ВНТУ

Публікації

Інші (1)

1. Водозабезпечення будівельного майданчика [Текст] : методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Організація та планування будівництва” для студентів денної, заочної форм навчання спеціальностей „Промислове та цивільне будівництво” і “Міське будівництво та господарство ” / уклад. : О. В. Христич , Т. Г. Ровенчак. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 22 с.

Монографії (1)

1. Сердюк В. Р. Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями : монографія / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 82 с.

Патенти (14)

1. Пат. 140676 UA, МПК C04B 20/06 ; C04B 28/04 ; C04B 111/20. Сировинна бетонна суміш [Текст] / В. Р. Сердюк, А. В. Мішутін, О. В. Христич, Г. О. Пєхтєрева (Україна). – № u 2019 08059 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : табл.
2. Пат. 140793 UA, МПК E04B 5/16. Збірно-монолітне перекриття [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, С. Ю. Франишина (Україна). – № u 2019 08833 ; заявл. 22.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
3. Пат. 142380 UA, МПК C04B 28/00. Електропровідна суміш [Текст] / В. Р. Сердюк, А. В. Мішутін, О. В. Христич (Україна). – № a 2019 08057 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.06.2020, Бюл. № 11. – 4 с. : табл.
4. Пат. 135900 UA, МПК C04B 38/02 ; C04B 28/04 ; C04B 14/48 ; C04B 22/04 ; C04B 40/02 ; C04B 111/40. Газобетонна суміш [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, Т. В. Сердюк, С. Ю. Франишина (Україна). – № u 2019 01327 ; заявл. 11.02.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 4 с. : табл.
5. Пат. 126166 UA, МПК C02F 11/12, C02F 11/14. Спосіб переробки осадів стічних вод комунальних очисних споруд з отриманням добрив [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич (Україна). - № u 2017 12883 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 4 с.
6. Пат. 128610 UA, МПК C04B 33/13. Сировинна суміш для виготовлення керамічної будівельної цегли [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич (Україна). - № u 2018 03859 ; заявл. 10.04.2018 ; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18. - 4 с. : табл.
7. Пат. 126165 UA, МПК C04B 33/00, C04B 33/132. Сировинна суміш для виготовлення керамічної будівельної цегли [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич (Україна). - № 2017 12882 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 4 с. : табл.
8. Пат. 117376 UA, МПК C04B 7/28, C04B 18/14. Спосіб активації в`яжучих властивостей мінеральних техногенних продуктів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич (Україна). - № u201700079 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. - 5 с. : табл.
9. Пат. 117014 UA, МПК G21F 9/16. Суміш для іммобілізації рідких радіоактивних відходів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич (Україна). - № 2017 00113 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 5 с. : табл.
10. Пат. 110732 UA, МПК C04B 14/04, C04B 7/17, C04B 7/32 . Спосіб термічної активації в`яжучих властивостей мінеральних техногенних продуктів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. С. Сідлак, В. Л. Вакулов, В. П. Ковальський, О. В. Христич (Україна). - № u 2016 02713 ; заявл. 18.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. - 5 с. : табл.
11. Пат. 110366 UA, МПК G21F 9/16. Композиція для цементування рідких радіоактивних відходів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, В. Л. Вакулов (Україна). - № u2016 02707 ; заявл. 18.03.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. - 4 с. : табл.
12. Пат. 71410 UA, МПК C04B 7/02. Газобетонна суміш [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, М. С. Лемешев (Україна). - № u201200211 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. - 4 с. : табл.
13. Пат. 63930 UA, МПК C04B 12/00. Газобетонна суміш [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, М. С. Лемешев (Україна). - № u201103579 ; заявл. 25.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 2 с. : табл.
14. Пат. 48270 UA, МПК E01C 19/00. Високопродуктивна кавітаційна установка для приготування бітумних емульсій [Текст] / К. В. Бауман, І. В. Коц, В. В. Швець, О. В. Христич (Україна). - № u200909874 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.

Статті (39)

1. Собчук І. В. Композиційний матеріал для систем антикорозійного захисту інженерних мереж [Текст] / І. В. Собчук, Д. В. Черепаха, О. В. Христич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)", квітень 2020 р. – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2020. – С. 306-312.
2. Христич О. В. Технологічні параметри виготовлення радіаційнозахисного бетону [Електронний ресурс] / О. В. Христич, М. С. Лемешев, Д. В. Черепаха // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 1. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/588/555.
3. Лемешев М. С. Екологічно ефективні будівельні матеріали для тепломодернізації будівель [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, К. К. Лемішко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 52-61.
4. Лемешев М. С. Екологічно ефективні матеріали для тепломодернізації будівель [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, К. К. Лемішко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 52-61.
5. Лемешев М. С. Радіозахисний металонасичений бетон поліфункціонального призначеня [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, Д. В. Черепаха // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 37-45.
6. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22529
7. Лемешев М. С. Ресурсозберігаюча технологія виробництва будівельних матеріалів з використанням техногенниг відходів [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, С. Ю Зузяк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – 2018. – № 1. – С. 18-23.
8. Сердюк В. Р. Використання залишків піролізної переробки мулових осадів стічних вод в будівельних сумішах / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, О. П. Терещенко, В. Ф. Жердецький, В. В. Житник // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Науково-технічний журнал. - Вінниця: ВНТУ. - 2018. - №2 (25). - 206 с. - С. 37-45
9. Сердюк В. Р. Використання залишків піролізної переробки мулових осадів стічних вод в будівельних сумішах [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, В. Ф. Жердецький [та інші] // Будівельні конструкції. – 2018. – № 2. – С. 37-44.
10. Сердюк В. Р. Oсобливості технології улаштування огороджуючих конструкцій житлових будівель з використанням ніздрюватих бетонів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, Д. А. Мельничук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2017. – Т. 23, №2. – С. 19-25.
11. Поліщук, О. В. Підвищення якості навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами [Текст] / О. В. Поліщук, І. В. Севостьянов, О. В. Христич // Педагогіка безпеки. – 2017. – № 2. – С. 27-34.
12. Сердюк В. Р. Радиоэкранирующий композиционный материал с использованием безклинкерного вяжущего [Текст] / В. Р. Сердюк, А. В. Христич // Инновационное развитие территорий : материалы III международной научно-практической конференции, Череповец, 25-27 февраля 2015 г. - Череповец, 2015. - С. 18-20.
13. Лемешев М. С. Комплексна переробка техногенних відходів хімічної промисловості та металообробних виробництв [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, О. В. Березюк // Materiály XI Mezinárodní vědecko-praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2015». – Praha (Chech) : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2015. – 2015. – Díl 7 : Fyzika. Matematika. Moderní informační technologie. Výstavba a architektura. Technické vědy. – S. 60-62.
14. Лемешев, М. С. Дрібнозернистий бетон з модифікованим заповнювачем техногенного походження [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, О. В. Березюк // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2015». – Przemyśl (Poland) : Nauka i studia, 2015. – Vol. 23 : Ekologia. Geografia i geologia. Budownictwo i architektura. Chemia i chemiczne technologie. – S. 56-58.
15. Сердюк В. Р., Христич О.В., Сівак О.І., Постовий П.В. Дисперсноармований ніздрюватий бетон для захисту від електромагнітних випромінювань
16. Сердюк В. Р. Формирование электрофизических характеристик и долговечности образцов бетэла-м [Текст] / В. Р. Сердюк, А. В. Христич // Инновационное развитие территорий : метериалы 2-й Международной научно-практической конференции, 25-27 февраля 2014 г. - Череповец, 2014. - С. 70-73.
17. Дисперсноармований ніздрюватий бетон для захисту від електромагнітних випромінювань [Текст] / В. Р. Сердюк, І. О. Сівак, О. В. Христич, П. В. Постовий // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 2. - С. 32-35.
18. Сердюк В. Р., Христич О.В., Постовий П.В. Ніздрюватий бетон поліфункціонального призначення
19. Сердюк В. Р. Ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 28-32.
20. Сердюк В. Р. Ніздрюватий бетон поліфункціонального призначення [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, П. В. Постовий // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 2. - С. 12-17.
21. Сердюк В. Р. Современные подходы к повышению водозащитных свойств цементных бетонов [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич // Будівельні матеріали вироби та санітарна техніка. - 2012. - Вип. 45. С. 118-124.
22. Сердюк В. Р. Ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, Л. Н. Іванова // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. - 2012. - № 43. - С. 55-58.
23. Сердюк В. Р. Золоцементне в`яжуче для виготовлення ніздрюватих бетонів [Текст] / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 57-61.
24. Сердюк В. Р. Передумови використання бетелу-м для іммобілізації рідких радіоактивних відходів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, Н. Л. Іванова // Будівельні матеріали вироби та санітарна техніка. - 2011. - Вип. 42. - С. 32-36.
25. Сердюк В. Р. Проблеми стабільності формування макроструктури ніздрюватих газобетонів безавтоклавного твердіння [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, М. С. Лемешев // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. - 2011. - № 40. - С. 166-170.
26. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 57-61.
27. Будівельні суміші для виготовлення рентгенозахисних покриттів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, В. П. Ковальський [та ін.] // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Ключови вьпроси в сьвременната наука», 17–25 април 2011 р. - София : "Бял ГРАД - БГ" ООД, 2011. – С. 31–34.
28. Сердюк В. Р. Формування структури анодних заземлювачів з бетелу-м для систем катодного захисту [Текст] / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2010. – Вип. 35. – С. 99-104.
29. Сердюк В. Р. Комплексне в`яжуче з використанням мінеральних добавок та відходів виробництва [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, М. С. Лемешев // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. - 2009. - № 33. - С. [?].
30. Лемешев М. С. Покриття із бетелу-м для боротьби з зарядами статичної електрики [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 1. - С. 29-31.
31. Сердюк В. Р. Поліморфізм кренеземистого компонента в автоклавних силікатних газобетонах [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 50-54.
32. Лемешев М. С. Электротехнические бетоны полифункционального назначения [Текст] / М. С. Лемешев, А.В. Христич // Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладних исследований 2009», 16.03 - 27.03.2009. – Одесса : Черноморье, 2009. – Т. 28 : Искусствоведение, архитектура и строительство, Геология, География. – С. 31-33.
33. Сердюк В. Р. Використання бетелу-м для іммобілізації рідких радіоактивних відходів [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008.- Т. 5. - С. 49-53.
34. Сердюк В. Р. Пути использования дисперсных металлических шламов [Текст] / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, А. В. Христич // Збірник наукових праць Міжнародної науково–практичної конференції «Енергозберігаючі технології. Застосування відходів промисловості в будівельних матеріалах та будівництві». – Київ : Пульсари. – 2004. – С. 119-126.
35. Сердюк В. Р. Пути использования дисперсных металлических шламов [Текст] / В. Р. Сердюк, А. В. Христич, М. С. Лемешев // Збірник наукових праць Міжнародної науково–практичної конференції «Енергозберігаючі технології. Застосування відходів промисловості в будівельних матеріалах та будівництві». – Київ : Пульсари, 2004. – С. 119-126.
36. Сердюк В. Р. Сингулярні ефекти в радіаційно-захисних властивостях бетелу М [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - № 1. - С. 8-12.
37. Сердюк В. Р., Христич О.В. Сингулярні ефекти в радіаційно-захисних властивостях бетелу-М
38. Сердюк В. Р. Сингулярні ефекти в радіаційно-захисних властивостях бетелу-М [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 1. – С. 8-12.
39. Сердюк В. Р. Фізико-хімічні особливості формування структури електропровідних бетонів [Текст] / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1997. – № 2. – С. 5-9.

Тези доповідей (22)

1. Довгань А. В. Ресурсозберігаюча технологія виготовлення збірних будівельних конструкцій [Електронний ресурс] / А. В. Довгань, О. В. Христич // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12568.
2. Христич О. В. Дисперсно-наповнені композиційні матеріали поліфункціонального призначення [Електронний ресурс] / О. В. Христич // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/10574.
3. Христич О. В. Використання дрібнозернистих дисперснонаповнених сухих сумішей в технологіях переробки шкідливих відходів [Текст] / О. В. Христич, Д. В. Черепаха // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», 1-3 квітня 2020 р. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. – Т. 1. – С. 136-137.
4. Христич О. В. Дисперсно-наповнені композиційні матеріали поліфункціонального призначення [Електронний ресурс] / О. В. Христич // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/10574/8840.
5. Христич О. В. Оцінка ступення впливу факторів навколишнього середовища на ведення будівництва в умовах щільної міської забудови [Електронний ресурс] / О. В. Христич, Є. Р. Матвійчук; наук. кер. В. П. Ковальський // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10894.
6. Христич О.В. Параметри радіоактивності будівельних матеріалів [Текст] / О.В. Христич, В. П. Ковальський, В.П. Бурлаков // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 184.
7. Черевко Є. В. Організаційні передумови проектування термомодернізації житлових об`єктів [Електронний ресурс] / Є. В. Черевко, О. В. Христич // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України-2019», м. Вінниця, 12-14 листопада 2019 р. : електронне мережне наукове видання. – Електрон. текст. дані. – 2019. – С. 78–80. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2019/paper/view/8349.
8. Христич, О. В. Організаційні аспекти термомодернізації багатоквартирних будинків [Електронний ресурс] / О. В. Христич, О. М. Бінєвська // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. - Електрон. текст. дані. - 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5373.
9. Христич О. В. Сучасні тенденції формування трудового потенціалу в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Христич, О. М. Бінєвска // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv-2018/paper/view/4781.
10. Зузяк С. Ю. Жаростійкі будівельні матеріали з використанням техногенних відходів [Текст] / С. Ю. Зузяк, О. В. Христич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів і студентів "Пожежна та техногенна безпека: наука і практика", 15-16 травня 2018 р. – Черкаси : ЧІПБ, 2018. – С. 155-156.
11. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/20983
12. Христич О. В. Раціональні організаційно-технічні рішення в термосанації житлових будівель [Текст] / О. В. Христич // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 250-253.
13. Войтюк Д. О. Оцінка вмісту природних радіонуклідів в будівельних матеріалах як гарантія безпеки експлуатації будівель [Текст] / Д. О. Войтюк, О. В. Христич // Матеріали науково-практичної конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 40-43.
14. Сердюк, В. Р. Технологічні особливості використання ніздрюватих бетонів при будівництві житла [Електронний ресурс] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, Д. А. Мельничук // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3395.
15. Христич о. в. Дослідження впливу комплексних мінеральних добавок на структуроутворення дисперсно - наповненого композиційного матеріалу ніздрюватої структури [Електронний ресурс] / о. в. Христич, П. В. Постовий // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/1413.
16. Христич О. В. Ефективність стихійної термосанації зовнішніх стін житлових приміщень багатоквартирних будинків [Електронний ресурс] / О. В. Христич, Б. Ш. Матякубов // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/1296.
17. Лемешев М. С. Электротехнические материалы для защиты от электромагнитного загрязнения окружающей среды [Текст] / М. С. Лемешев, А. В. Христич // Инновационное развитие территорий : материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 2016 г. – Череповец : ЧГУ, 2016. – С. 78-83. - ISBN 978–5–85341–688–8.
18. Христич О. В. Використання нових ресурсозберігаючих систем водопостачання на об`єктах комунального господарства [Електронний ресурс] / О. В. Христич, Д. С. Байдак // Міжнародна науково-технічна конференція "Енергоефективність в галузях економіки України", Вінниця, 17-19 листопада 2015 р. - 2015. - Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/energoefekt/2015/txt/Khrystych&Baibak.pdf.
19. Березюк О. В. Законодавство України у сфері поводження з твердими побутовими відходами [Текст] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Materials of the XI International scientific and practical conference «Science without borders», March 30 – April 7, 2015. – Sheffield (England): Science and education LTD, 2015. – Vol. 20 : Ecology. Construction and architecture. Agriculture. – P. 3-4.
20. Березюк О. В. Фосфогіпсозолоцементні та металофосфатні в`яжучі з використанням відходів виробництва [Текст] / М. С. Лемешев, О. В. Христич, О. В. Березюк // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні : Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів. – Київ : КНУБА, 2011. – Ч. 1. - С. 125-128.
21. Сердюк В. Р. Послаблення іонізуючих випромінювань бетелом-м [Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич, І. І. Карачов, І. П. Берсіров // Матеріали другої республіканської науково-технічної конференції "Індивідуальний житловий будинок", м. Вінниця, 28-30 вересня 1998 р. – С. 198-201.
22. Сердюк В. Р. Захист від випромінювання природніх радіонуклідів в приміщеннях будинків[Текст] / В. Р. Сердюк, О. В. Христич // Матеріали другої республіканської науково-технічної конференції "Індивідуальний житловий будинок", м. Вінниця, 28-30 вересня 1998 р. – С. 184-187.